GIAO DỊCH OTC VỚI SMA20 & STOCHASTI

by · Published · Updated

rx online

http://www.theatlanticcup.com/3mpmwyl2xt GIAO DỊCH OTC VỚI SMA20 & STOCHASTIC

https://www.bleikerssmokehouse.co.uk/dwixr9hcrbx 1..Setup indircator
a, SMA 20
b, Stochchastic mặc định (13,3,3)
2, Điều kiện và điểm vào lệnh
+ Có cây nến xuyên phái qua đường SMA 20 có xung lực vừa phải
+ Cùng thời gian 2 đường chỉ báo dường như song song với nhau
+ vào lệnh theo xu huwowsng nến xuyên phá qua SMA 20.
3.Lưu ý,
+ Chỉ nên trade 1 lệnh
+ Nến xuyên phá có biên độ và xung lực mạnh khong nên vào lệnh
+ Xung lực nến yếu, dozi khoonh trade
+ Không trade khi thị trường đang sideway.

http://asprom.org/scr2tumrbx

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ambien Sleeping Pills Online

Buy Generic Ambien Cr

Ambien Buy Online Overnight

Christian Wilkins Womens Jersey